logo3.jpg

Social Media

ANBI instelling

Banner2

Het Doel van Stichting GLORY Assembly

 

Stichting Glory Assembly  is een internationale kerk, geroepen tot de taak van het evangeliseren en het maken van discipelen onder de meest gekwetsten van de wereld met de boodschapvan het verlossende evangelie van Jezus Christus.

Glory Assembly inspireert mensen en wekt een verlangen om hun potentieel optimaal te ontwikkelen met uiteindelijke bestemming: een leven in waardigheid en geborgenheid.

Stichting Glory Assembly werkt samen met anderen die zich tot ditzelfde doel geroepen weten om de taak die voor ons ligt te voleindigen.

De doelen van de Stichting zijn als volgt samen te vatten:

- Stichting Glory Asembly  heeft als opzet het evangeliseren en het stichten van gemeenten naar bijbels patroon.

- Het verkondigen van het Christelijke geloof zonder onderscheid naar ras of geslacht - Het organiseren van bijeenkomsten, het organiseren van seminars en dergelijken.

- Het samen werken met andere kerkelijke instellingen in Nederland en het ondersteunen van kerken zo wel in binnen als buitenland.

- Het verlenen van diaconale hulp waar dit in de omgeving dringend nodig mocht zijn.

- Het stichten en ontwikkelen van kerken, herstelcentra en trainingscentra in strategisch gelegen steden wereldwijd.

KvK nummer/Registered charity No. 20125255, RSIN ANBI: 816127657

© Copyright Stichting Glory Assembly

All rights reserved